Welkom op de website van de Adem- en Ontspanningsstichting, de stichting ter bevordering van kwalitatief hoogwaardige toepassing van adem- en ontspanningstherapie/training; in het bijzonder de Methode Van Dixhoorn.

Centrum voor Ademtherapie/training – AOS – VDV
Het Centrum te Amersfoort verzorgt de opleiding, de nascholing en initieert ook wetenschappelijk onderzoek. Sinds 1999 wordt de opleiding afgesloten met een certificaat, mede ondertekend door een externe Raad van Advies. Het Centrum verstuurt periodiek mededelingen, waarvoor men zich kan opgeven.
Nadere informatie: www.methodevandixhoorn.nl, vdixhoorn@euronet.nl

In 2002 is de Adem- en Ontspanningsstichting (AOS) opgericht, met als doel het bevorderen van kwalitatief hoogwaardige toepassing van adem- en ontspanningstherapie/training, in het bijzonder de Methode Van Dixhoorn. Gecertificeerde therapeuten Methode Van Dixhoorn kunnen zich aansluiten bij de stichting, die kwaliteitseisen opstelt en controleert, een register bijhoudt, een intern jaarrapport publiceert en deze website onderhoudt.
Nadere informatie: secretaris@ademtherapie-aos.org

In 2006 is de Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie (VDV) opgericht als beroepsvereniging, die de belangen van de therapeuten behartigt, contacten onderling bevordert, thema bijeenkomsten houdt en het contact met de zorgverzekeraars onderhoudt. Lidmaatschap staat open voor gecertificeerde therapeuten en aspirant lidmaatschap voor degenen die het eerste jaar van de opleiding met succes hebben afgerond. Inmiddels vergoeden diverse zorgverzekeraars een behandeling met deze methode.
Nadere informatie: www.vandixhoornvereniging.nl, secretaris@vandixhoornvereniging.nl

Opgeven als belangstellende: door het invullen van het formulier geeft men zich op om de Mededelingen te ontvangen en eventueel om informatie over de opleiding te ontvangen.