Astrid Schoenmaker-Willemse

In 1984 ben ik afgestudeerd aan de S.A.F.A.(Stichting Academie voor  Fysiotherapie Amsterdam). Sindsdien heb ik in verschillende particuliere praktijken gewerkt en daarna ben ik tot 1994 in dienst van het Kennemer Gasthuis locatie Deo te Haarlem geweest. In dit ziekenhuis kwam ik (al tijdens mijn stageperiode in 1982) in aanraking met Jan van Dixhoorn, die daar de adem-en ontspanningstherapie toegevoegd heeft aan de hartrevalidatie. De therapie sprak mij toen al ontzettend aan. Ik ben in 1990 gestart met de opleiding Adem- en Ontspanningstherapie Methode Van Dixhoorn (AOT) en heb die met een paar onderbrekingen afgerond in 2000.
Een jaar later ben ik vanuit het westen van het land naar Drenthe verhuisd, waar ik ging werken in een fysiotherapiepraktijk. Daar kon ik ook mijn expertise als AOT-er goed gebruiken, met name bij de behandeling van COPD-patiënten. Omdat ik steeds meer overtuigd raakte van het feit dat de Van Dixhoornmethode een op zichzelf staande behandelmethode is en die waarde ook verdient, ben ik in 2016 mijn eigen praktijk gestart, naast het werk als fysiotherapeut in loondienst.
In de loop der jaren heb ik nog vele cursussen gevolgd, zoals mindfulness, mobilizing awareness, stressmanagement, enz. In 2019 ben ik afgestudeerd als craniosacraaltherapeut en heb nu de mogelijkheid om de AOT met de cranio te combineren, aangezien deze twee therapievormen raakvlakken met elkaar hebben. Vanaf 1 januari 2021 ben ik na 36 jaar gestopt met werken als fysiotherapeut en richt ik mij volledig op mijn eigen praktijk voor Adem-en Ontspanningstherapie en Craniosacraaltherapie.

Voor verdere informatie ben ik bereikbaar via
Telefoon: 0641799365 of
Email: aotschoenmaker@gmail.com