T. Veenstra

Ademtherapie is het helpen herstellen van een natuurlijke en ontspannen adembeweging. De adem reageert direct op lichamelijke en psychische invloeden. Andersom heeft een meer ontspannen adembeweging een gunstige invloed op ons lichamelijk en geestelijk functioneren.
Bij ademtherapie wordt de adem niet beïnvloed via het denken, maar door middel van handgrepen en eenvoudige oefeningen kan de beweging van de adem gemakkelijker doorstromen.
Ademen wordt een natuurlijker proces, waarbij de adem niet hoeft te worden “gehaald” maar kan worden toegelaten.
In mijn praktijk pas ik de methoden toe van professor Ilse Middendorf en van dr. Jan van Dixhoorn.
Ademtherapie vergroot de adembewustwording. Door het gaan waarnemen van de adembeweging krijgt men meer inzicht in de manier waarop men met zichzelf en zijn omgeving omgaat. Door het richten van de aandacht, het verfijnen van de waarneming, het bevorderen van de adembeweging zijn nieuwe ervaringen mogelijk en worden processen op gang gebracht, zoals:

 • afname van spanning
 • vergroten van de aandacht
 • vergroten van het lichaamsbewustzijn
 • functioneler ademen
 • verbetering van de houding
 • functioneler bewegen
 • vergroten van het inzicht in het eigen functioneren.

Ademtherapie kan zowel individueel als in groepsverband worden gegeven.
Een individuele behandeling, waarbij ik voornamelijk handgrepen toepas, duurt 1 tot 1,5 uur. Dit kan per keer verschillen.
In de groepen worden zowel zittende, liggende als staande oefeningen gegeven. De lessen kan men overdag of ’s avonds volgen. De duur van groepsinstructies is 1,5 tot 2 uur. In de praktijk is gebleken dat het zinvol is minimaal 8 lessen te volgen. Instroming in een groep is het gehele jaar mogelijk. Ieder werkt op zijn of haar eigen niveau. De grootte van de groepen is 3 tot 6 personen.
De combinatie van individuele behandelingen en groepsinstructies is mogelijk.
Ademtherapie is aan te bevelen bij:

 • ademproblemen, zoals benauwdheid en hyperventilatie
 • spanningsklachten, onder andere depressie, stress en overspanning
 • lichamelijke aandoeningen, zoals obstipatie, hoofdpijn, rug-, buik- en hartklachten
 • revalidatie en traumaverwerking
 • als leidraad bij het ontwikkelen van jezelf
 • bij het ontwikkelen van je kwaliteiten en de mogelijkheid deze naar buiten te brengen
 • als ondersteuning bij andere therapieën.