Els Anthonissen

Van docente gymnastiek via naar psychomotorisch therapeute naar adem- en ontspanningstherapeute.
Wie is de therapeut?.
Ik ben Els Anthonissen en Licentiate Lichamelijke opvoeding (afgestudeerd in 1980 aan de K.U.Leuven) en psychomotorisch therapeut (afgestudeerd in 1981 aan de K.U.Leuven). Mijn scriptie droeg de titel : “Uithouding bij kinderen op de lagere school.” De eerste 5 jaar ben ik in België werkzaam geweest op 3 basisscholen als lerares lichamelijke opvoeding. Vervolgens verhuisde ik naar Nederland en ben op het toenmalige Psychiatrisch Centrum Venray gaan werken als bewegingsagoog voor de cliënten uit de verblijfssector en de ouderen die klinisch of in deeltijd waren opgenomen. In 1995 werd ik aangenomen als psychomotorisch therapeut van de Kliniek voor Gedragstherapie (momenteel Centrum voor Angst- en Dwangstoornissen).

In datzelfde jaar ben ik gestart met de opleiding tot Adem- en ontspanningstherapeut, Methode Van Dixhoorn. Dit is een driejarige deeltijdopleiding te volgen bij het Centrum voor Ademtherapie te Amersfoort onder leiding van Dr. J.J. van Dixhoorn. In 2000 behaalde ik het certificaat door het schrijven van een uitgebreide casus en door het schrijven van een persoonlijk reflectieverslag. Van 2000 tot 2005 heb ik aan het opleidingsinstituut Psychodidact de modulen Adem- en ontspanningsinstructie 1 en 2 gegeven. Deze modulen waren een onderdeel van de opleiding tot stresscounselor. In januari 2003 ben ik gestart met “BanZaj”, Praktijk voor Adem- en ontspanningstherapie, volgens de Methode van dixhoorn. Inmiddels heb ik meer dan 600 cliënten behandeld.

In het najaar van 2003 ben ik gestart met de opleiding tot docent adem- en ontspanningstherapie en in mei 2007 afgestudeerd. Deze opleiding heb ik afgerond met een afstudeeropdracht : AOT dringt door …? Een beschrijvend onderzoek naar de effecten van het volgen van de driejarige leergang Adem- en ontspanningstherapie bij het Centrum voor Ademtherapie te Amersfoort. Ik heb les gegeven bij het Nederlands Paramedisch Instituut en momenteel ben ik gastdocent bij het Centrum voor Ademtherapie te Amersfoort, bij het Instituut voor Complementaire Zorg Opleidingen te Lier en bij de Sig, beiden in België. Verder verzorg ik workshops, bijvoorbeeld voor mantelzorgers, voor studenten geneeskunde aan de Universiteit te Hasselt, voor musici in Rotterdam.

Kortom ik werk veel met adem en ontspanning en dit met veel verschillende doelgroepen : van professionals die de methode willen gaan toepassen voor hun cliënten tot cliënten die vanwege ernstige angststoornis zijn opgenomen in een Kliniek. Ik ben gaandeweg de tijd deze methode erg gaan waarderen. Dit vanwege de eenvoud en het open laten van het resultaat van de instructies. Het is aan de cliënt om er dat uit te halen, wat op dat moment voor hem of haar relevant is. Dat wat er gebeurt is datgene waaraan de cliënt op dat moment aan toe is en kan integreren in zijn leven. Dit bevordert in sterke mate de interne zelfregulatie van spanning.

Ik ben lid van de Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten (FAGT), aangesloten bij HBO Register Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (RBNG) en van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV). Deze beroepsverenigingen controleren mijn praktijkvoering en hebben een tucht- en klachtenreglement. Veel zorgverzekeraars hebben vertrouwen in deze beroepsvereniging en vergoeden de behandelingen van de aangesloten therapeuten geheel of gedeeltelijk.
Daarnaast ben ik ook lid van de Adem- en ontspanningstherapiestichting (AOS). Deze stichting bewaakt mijn bij- en nascholing.

Reeds van bij het begin van mijn praktijk, heb ik deelgenomen aan het Landelijk Resultatenonderzoek. Elke cliënt wordt toestemming gevraagd om gegevens anoniem door te geven aan dit resultatenproject om onderzoek te kunnen doen naar de effecten van deze behandeling. Onder Laatste Nieuws kun je meer lezen over de gepubliceerde onderzoeken. In het voorjaar 2011 ben ik geïnterviewd geworden door de ontwikkelaar van deze methodiek, Dr. J.J. van Dixhoorn. Dit interview is verschenen in het Jaarrapport 2011 van de Adem- en ontspanningstherapiestichting.
Maart 2015