Resultaten AOT (versie 2019/01: Kort invoerscherm)

Help-tekst | Toelichting versie 3.0

Voornaam:
Achternaam:
E-mailadres:

Gegevens die vastgelegd worden:
Velden die met een sterretje (*) gemarkeerd zijn, moeten worden ingevuld om het formulier te kunnen versturen

Code * Drie initialen
Locatie * Eerstelijns praktijk of centrum
Tweedelijns praktijk of centrum
Residentieel (patiŽnt verblijft in instellling)
Behandeling * Individueel circa 50 minuten
Individueel circa 30 minuten
Groepsgewijs
Toestemming * is geÔnformeerd en akkoord met gebruik behandelgegevens
Mondeling akkoord
Schriftelijk akkoord
Niet akkoord
Niet gevraagd
Nummer * Volgnummer van de deelnemer/patiŽnt = jaar + volgnummer of eigen nummering
Leeftijd * Leeftijd van de deelnemer bij aanvang van de behandeling, in jaren
Sexe * Man
Vrouw
Verwijzer *
Categorie *
Subcategorie *
Probleem * Aard van het probleem (omschrijf de hoofdklachten en als hoofdcategorie = 4, dan altijd de medische diagnose vermelden)
LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Werk * Ja (betaald werk, ook als momenteel in ziektewet) % bij aanvang van de behandeling
NB: percentage van afgesproken werktijd; dus iemand met een driedaagse werkweek, die 24 uur werkt, noteren als 100%; als feitelijke werktijd 8 uur is, noteren als 33%.
% bij afsluiting van de behandeling
Nee

Effect * Heel goed: de meeste klachten zijn sterk verbeterd of verdwenen.
Goed: er is een duidelijke verbetering in de klachten, ze zijn goed te hanteren ook al zijn ze niet altijd over, de deelnemer kan zichzelf ermee redden.
Beperkt: de klachten reageren wel, er is een verbetering, of ze zijn beter te hanteren, maar ze blijven aanwezig en storen. Verdere maatregelen, begeleiding, behandeling kunnen zinvol zijn.
Niet relevant: er is een ingang voor AOT, maar geen van de klachten reageren.
Geen: de klachten reageren niet, begeleider of deelnemer stoppen de behandeling.
Slecht: de klachten verergeren en nemen toe, ze worden moeilijker te hanteren.
Onbekend
Voorwaarden * Rol van belastende omstandigheden / spanningsbronnen
Niet aanwezig, niet van betekenis, niet waargenomen, heel goed gehanteerd
Aanwezig maar veranderen ten gunste of worden beter gehanteerd, niet echt beperkend
Aanwezig en beperken het effect op klachten
Aanwezig en domineren de klachten
Andere somatische klachten of problemen, niet in relatie tot de klachten waarvoor AOT is gestart, overheersen momenteel
Andere psychosociale klachten of problemen, niet in relatie tot de klachten waarvoor AOT is gestart, overheersen momenteel
Onbekend
Stop * Voortijdig stoppen
Verhuizing
Financiële reden
Voortzetting AOT elders
Onvoldoende gemotiveerd
Stoppen van behandelprogramma (bijv in revalidatie)
Eenmalig consult / advies
Anders
Nvt

Welke klachten reageren?
Omschrijf de klachten die duidelijk op AOT reageren en waar de processen herkenbaar zijn die hiervoor verantwoordelijk zijn.
Verdwenen klacht(en) die verdwenen zijn LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Sterk beter klacht(en) die sterk verbeterd zijn LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Licht beter klacht(en) die licht verbeterd zijn LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Gelijk klacht(en) die onveranderd bleven LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Slechter klacht(en) die verergerden LET OP: onderwerpen met een schuine streep (/) onderscheiden!
Mede * Zijn er actieve medebehandelaren / behandelingen voor dezelfde hoofdklachten en in dezelfde periode gestart, waarvoor AOT plaatsvindt of bleven actief:
nee
ja, somatische behandelaar/ behandeling
ja, psychosociale behandelaar / behandeling
ja, beide
ja, groepslessen ademhaling en ontspanning
onbekend

Aantal * totaal aantal bijeenkomsten voor AOT
NVL voor * Nijmeegse Vragenlijst somscore bij aanvang (als niet beschikbaar: =99)
NVL na * Nijmeegse Vragenlijst somscore bij afsluiting (als niet beschikbaar: =99)
ATL voor * Algemene Toestand Lijst somscore bij aanvang (als niet beschikbaar: =99)
ATL na * Algemene Toestand Lijst somscore bij afsluiting (als niet beschikbaar: =99)
Datum begin * - - Datum van eerste contact (dd-mm-jjjj)
Datum eind * - - Datum van afsluiting (dd-mm-jjjj)